Serveis de comunicació per a la recerca científica

Avís legal i condicions d’ús

Tal com s’estableix a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que aquest lloc web és propietat de JAVIER POLINARIO MONTESINOS (info@recercom.com).

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de JAVIER POLINARIO MONTESINOS atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ÚS aquí reflectides. Aquestes condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

Aquest lloc web proporciona l’accés a moltes informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a JAVIER POLINARIO MONTESINOS o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que JAVIER POLINARIO MONTESINOS pugui oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de JAVIER POLINARIO MONTESINOS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. JAVIER POLINARIO MONTESINOS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, JAVIER POLINARIO MONTESINOS no serà responsables de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

JAVIER POLINARIO MONTESINOS, per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de JAVIER POLINARIO MONTESINOS o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JAVIER POLINARIO MONTESINOS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JAVIER POLINARIO MONTESINOS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de JAVIER POLINARIO MONTESINOS.

Exclusió de garanties i responsabilitat

JAVIER POLINARIO MONTESINOS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

JAVIER POLINARIO MONTESINOS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços externs

En el cas que en aquest lloc web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, JAVIER POLINARIO MONTESINOS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JAVIER POLINARIO MONTESINOS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de aquests hipervincles i altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Si l’usuari opta per abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines externes, no pertanyents a JAVIER POLINARIO MONTESINOS, aquest no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ Usuari.

Dret d’exclusió

JAVIER POLINARIO MONTESINOS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

JAVIER POLINARIO MONTESINOS perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions de les presents condicions i durada

JAVIER POLINARIO MONTESINOS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. La relació entre JAVIER POLINARIO MONTESINOS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

Assessorament legal i adaptació a la legalitat vigent:

logo_garcia_aliaga_advocats