Serveis de comunicació per a la recerca científica

Comunicar ciència

Aconseguir que la ciència surti dels laboratoris i despatxos i arribi a la gent. Aquest és el principal objectiu que té el sector de la recerca científica en aquesta nova etapa marcada per la necessitat de posar en valor la tasca investigadora i per l’adaptació a les noves tecnologies i a les noves formes de consum del coneixement.

Beneficis d’explicar què s’investiga

Existeixen desenes de motius pels quals comunicar els resultats científics, ja que beneficia tant als propis investigadors i centres de recerca, com a la societat.

El principal és donar accés als ciutadans als coneixements que genera la ciència perquè puguin adquirir una cultura científica i un criteri raonat sobre els avenços científics.

Però a més, els investigadors poden aprofitar aquesta comunicació i relació amb la societat per aconseguir feedback que l’ajudi a millorar el seu treball. I com no, tant científics com institucions augmenten el seu prestigi quan poden demostrar què fan i com contribueixen al desenvolupament de la societat.

Adaptar la comunicació

Per aconseguir una comunicació efectiva, la ciència s’ha d’explicar amb un llenguatge planer, sense tecnicismes, amb continguts amens, poc espessos i amb formats realment atractius. D’aquesta manera, el públic ho entendrà bé i se sentirà interessat i captivat.

El periodisme científic suposa una contextualització en la vida social d’aquest coneixement generat per la ciència que es vol divulgar. Ara bé, l’adaptació del contingut i del missatge exigeix simplicitat però no banalitat ni trivialitat. L’equilibri entre l’estil periodístic i el científic i un enfocament adequat són la clau per a una bona comunicació científica.

Wissenschaftler im Labor

Què vol Europa?

La Comissió Europea té molt present la necessitat de comunicar la recerca. Per això aposta clarament per una disseminació planificada i destaca la importància que té difondre els resultats que genera la recerca de forma professional.

Així, la Comissió Europea no vol que únicament es compleixi allò acordat en el contracte, sinó que vol que es treballi la comunicació del projecte de forma estratègica, pensant en el públic objectiu, buscant les accions més convenients, planejant els temps d’execució, etc.

La CE fa referència als mitjans i canals de comunicació que ells consideren imprescindibles, com la pàgina web, el vídeo, la relació amb els mitjans o les xarxes socials. A més, recomana que es treballi la comunicació abans d’iniciar el projecte, durant el temps que s’està investigant i després d’obtenir els resultats.

Tot això implica tenir una estratègia de comunicació efectiva que des del primer dia s’estigui desenvolupant i executant de forma professional. I no dur a terme les accions mínimes contractuals, a deshora i sense criteri o reflexió.

Guies de la Comissió Europea

Click per descarregar (2MB)

A Scientist’s survival Kit. “Communicating science”

En aquesta guia, la Comissió Europea ensenya les bases de la comunicació, com planificar l’estratègia comunicativa, com fer storytelling, a conèixer els mitjans i la relació amb els periodistes.

Click per descarregar (700Kb)

European research. A guide to successful communications

En aquesta guia, la Comissió Europea ensenya a planificar l’estratègia comunicativa, a conèixer els mitjans i a desenvolupar la pàgina web i els materials gràfics.

Click per descarregar (500Kb)

Communicating EU Research & Innovation. A guide for project participants

Aquest document és interessant per conèixer els requeriments formals que exigeix la Comissió Europea abans, durant i després del projecte de recerca. També ensenya a planificar l’estratègia i dóna exemples de bones pràctiques d’altres projectes.

Click per descarregar (1MB)

Communicating research for evidence-based policymaking. A practical guide for researchers in socio-economic sciences and humanities

Aquesta guia ofereix aspectes generals de la comunicació i disseminació de resultats i desglossa amb detall com han de ser cadascun dels elements i accions que s’han de desenvolupar: web, mitjans, dissenys …