Serveis de comunicació per a la recerca científica

ComCiència URV-CEICS

Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat Rovira i Virgili

Xarxes socials i comunicació 2.0.

Descripció del projecte

avatar twitter ciencia1

Assessorament en la posada en marxa i gestió diària dels canals a les xarxes socials de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat Rovira i Virgili -la universitat pública del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre- i del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS).

La URV disposa de la UCC+i des del 2013 per comunicar, difondre i divulgar la recerca científica que genera la Universitat i els centres del CEICS per tal de millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics dels ciutadans.